Rozwój organizacji kultury

  • Prowadzimy warsztaty i szkolenia dotyczące rozwoju organizacji, diagnozy i współpracy lokalnej oraz metod i narzędzi pracy z obszaru edukacji kulturowej, animacji i zapisu pamięci lokalnej.
  • Wspieramy pracę zespołów nad tworzeniem strategii rozwoju instytucji lub organizacji.
  • Prowadzimy treningi poświęcone budowaniu zespołu.
  • Wspieramy zespoły instytucji kultury w budowaniu oferty i tworzeniu projektów kulturalnych.