Współpraca ze społecznością

  • Pomagamy instytucjom i organizacjom w zaplanowaniu i przeprowadzeniu diagnozy lokalnej.
  • Facylitujemy spotkania z mieszkańcami.
  • Prowadzimy badania lokalnych zasobów i potrzeb.
  • Wspólnie z mieszkańcami i samorządem planujemy i wspieramy realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych.

Opublikowano

w

przez