Facylitacja i diagnoza lokalna

  • Spotkania z mieszkańcami lub partnerami projektu.
  • Pomagamy w organizacji i prowadzimy spotkania mieszkańców i partnerów w ramach projektów lokalnych.
  • Spotkania zespołów instytucji i organizacji oraz grup zadaniowych.
  • Prowadzimy spotkania zespołów poświęcone generowaniu pomysłów, autodiagnozie czy rozwiązywaniu problemów w grupie.
  • Badania zasobów, potencjału i potrzeb lokalnych.
  • Organizujemy i prowadzimy badania związane z diagnozą lokalną, które służą dostosowaniu oferty instytucji do potrzeb mieszkańców lub planowaniu strategicznemu.