,

Jak zabrać się za samodzielne badania zasobów i potrzeb lokalnych?

Ważne jest aby, zanim zaczniemy myśleć o narzędziach i metodach, postawić sobie pytanie: czego chcemy się dowiedzieć i do czego jest nam ta wiedza potrzebna? Odpowiadając, unikajmy ogólników (np.: chcemy poznać potrzeby kulturalne wszystkich mieszkańców). Zastanówmy się, ile czasu możemy tym badaniom poświęcić pamiętając o czasie potrzebnym na podsumowanie wyników. Dopiero teraz poszukajmy właściwych narzędzi. Polecamy kilka przydatnych publikacji:

“Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?” to podręcznik metod badawczo-animacyjnych dla domów kultury wydany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę. Przydatny nie tylko domom kultury. Publikacja dostępna tutaj.

„Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”. Publikacja wydana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Publikacja dostępna tutaj.

„Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej”. Publikacja wydana w ramach projektu „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”. Publikacja dostępna tutaj.

Gdzie jeszcze szukać inspiracji do badań lokalnych? Na przykład na stronach: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, Narodowego Centrum Kultury (program „Dom Kultury +) czy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Można sięgnąć do obszerniejszych opracowań, których lista znajduje się tutaj.