Nasza współpraca z mieszkańcami gminy Brzeszcze

Wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” realizujemy projekt pod nazwą: „Żywa Kronika Życia Codziennego Mieszkańców Gminy Brzeszcze”  dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. „Kultura i Miejsce” prowadzi cykl warsztatów z grupą mieszkańców gminy Brzeszcze, podczas których pomagamy w poszukiwaniu ciekawych tematów w pamięci uczestników projektu i wśród zasobów lokalnych. Przy okazji wspólnie rozwijamy kompetencje społeczne, językowe i cyfrowe. Więcej o tym projekcie, który dla całego zespołu KiM jest źródłem wielkiej satysfakcji, można przeczytać na stronie „Żywej Kroniki“.


Opublikowano

w

przez