Szkolenia i warsztaty

Archiwa cyfrowe: od pomysłu do realizacji
Uczestnicy poznają zasady zbierania materiałów archiwalnych i ich digitalizacji oraz możliwości ich prezentowania w Internecie. Zapoznają się też z podstawami prawa autorskiego przydatnymi w korzystaniu z zasobów Internetu oraz przy publikowaniu na stronach internetowych i w innych mediach.

Digitalizacja
Uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami procesu digitalizacji: od planowania, po skanowanie, kontrolę i archiwizację materiałów. Zapoznają się z programami ułatwiającymi pracę.

Skuteczne spotkanie: zespołu, mieszkańców, grupy zadaniowej.
Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem (facylitacją) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników oraz realizacji założonego celu.
Pamięć wspólnoty jako cenny zasób. Budowanie lokalnych narracji w społecznościach.
Warsztaty, które pomogą uczestnikom wypracować scenariusze spotkań z mieszkańcami, podczas których powstaną mapy zasobów lokalnych i opowieści bazujące na indywidualnych doświadczeniach.

Instytucje i organizacje lokalne w procesach rewitalizacyjnych.
Uczestnicy zwiększą wiedzę z zakresu tworzenia i realizacji programów rewitalizacji. Rozwiną umiejętności z zakresu inicjowania i tworzenia interdyscyplinarnych partnerstw lokalnych w celu realizacji programów w oparciu o animację. edukację kulturową i dziedzictwo kulturowe.

Planowanie partycypacyjne w strategiach lokalnych – narzędzia planowania angażujące społeczność lokalną.
Uczestnicy zaprojektują proces długofalowego planowania rozwoju swojej organizacji lub społeczności. Zgodnie z ideą active research sami staną się badaczami i interpretatorami wyników swoich badań i wraz osobami badanymi (mieszkańcami) będą mieli wpływ na wdrażanie wyników badania. Pokażemy narzędzia badawcze i przykłady ich stosowania.

Festyny, jarmarki i pikniki jako wydarzenia animacyjne
Uczestnicy poznają narzędzia, które można wykorzystać angażując społeczność do wspólnej organizacji wydarzenia plenerowego. Przedstawimy dobre praktyki i pomysły do wdrożenia. Efektem warsztatów jest scenariusz planowanego wydarzenia.

Budowania zespołu
Uczestnicy zwiększą wiedzę w zakresie budowania i funkcjonowania zespołu. Zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać w pracy zespołu pracowniczego instytucji/organizacji, w komunikowaniu się z członkami społeczności lokalnej i w zespołach partnerstw lokalnych, a także w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie czy sąsiedztwie.

 

Wolontariat w kulturze
Uczestnicy poznają aspekty prawne prowadzenia wolontariatu w instytucji kultury, sposób rekrutacji, prowadzenia dokumentacji, nagradzania oraz motywowania. Przedstawimy dobre praktyki oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.