fundacja

  • Jesteśmy beneficjentem programu RITA – Przemiany w regionie

    Jesteśmy beneficjentem programu RITA – Przemiany w regionie

    Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.    

  • Rozpoczynamy pracę

    Rozpoczynamy pracę

    Pomysł powołania Fundacji Kultura i Miejsce zrodził się z naszych rozmów o miejscach, w których mieszkamy i pracujemy. Jesteśmy związane z różnymi instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. To pozwoliło nam zgromadzić wiele różnorodnych doświadczeń dotyczących lokalności rozumianej jako zasób i potencjał ludzi, dla których jest ona wartością. Nauczyłyśmy się doceniać Miejsce, które dzięki kulturze lokalnej…