Zakończenie projektu w ukraińskim Primorsku

 

 

Zakończyliśmy projekt „Przyjazne miejsca w mieście. Społeczne planowanie przestrzeni publicznych Primorska”/«Благоустройство общественного пространства- счастливый Приморск»!
Projekt był współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Naszym parterem była organizacja pozarządowa „Екологія та соціальний захист Приморського району” z Primorska, niewielkiego miasta nad morzem Azowskim. Celem naszych wspólnych działań była poprawa jakości przestrzeni publicznych tego miasta poprzez pilotażowe odnowienie jednego z podwórek w zabudowie blokowej oraz przygotowanie do rewitalizacji parku miejskiego.
Powstał poradnik know-how o metodach współpracy sąsiedzkiej oraz raport z badania potencjału parku oraz oczekiwań mieszkańców względem tego terenu.


Opublikowano

w

przez