,

Skąd się biorą wioski tematyczne?

Najkrócej mówiąc: z zaangażowania mieszkańców i wsparcia zewnętrznego (fundusze na start i pomoc merytoryczna). Warto przyjrzeć się nie tylko ofercie polskich i zagranicznych miejscowości tematycznych ale także procesowi ich rozwoju. O ile do oferty turystycznej dotrzeć łatwo (promocja jest jednym z ważniejszych wyzwań dla lokalnych społeczności) o tyle o rozwój – sukcesy i porażki – trzeba pytać u źródła. Najlepiej zapytać lokalnych liderów lub koordynatorów.
W Małopolsce takim źródłem jest Biuro Inicjatyw Społecznych, koordynator projektu „Miejscowości Tematyczne w Małopolsce”.
W Polsce miejscowości, które zbudowały ofertę turystyczną wokół swoich niepowtarzalnych i autentycznych zasobów, jest bardzo wiele. Siłą rzeczy stają dla siebie konkurencją. Co jeszcze można wymyślić, żeby wioskę zauważono? Co musi ona oferować, żeby turysta wybrał ją właśnie spośród wielu? Jednym z pomysłów jest turystyka profilowana (dla seniorów, dla grup szkolnych). Innym – współpraca polegająca na tworzeniu szlaków łączących wioski.
Warto przeczytać wywiad z Wacławem Idziakiem, członkiem zarządu Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST i „ojcem” kilku wiosek tematycznych
Z ekonomicznego punktu widzenia działalność polskich wiosek bada Anna Kłoczko – Gajewska w artykule „Działalność wiosek tematycznych w Polsce i wstępna ocena jej efektów”.
O tym, jak szybko rozwija się idea miejscowości tematycznych w Polsce, świadczy fakt, że nie sposób znaleźć w sieci aktualnej mapy tych wsi. Co powinno cieszyć ale i zachęcać mieszkańców do wnikliwej analizy konkurencji.