fundusze

 • Skąd się biorą wioski tematyczne?

  Skąd się biorą wioski tematyczne?

  Najkrócej mówiąc: z zaangażowania mieszkańców i wsparcia zewnętrznego (fundusze na start i pomoc merytoryczna). Warto przyjrzeć się nie tylko ofercie polskich i zagranicznych miejscowości tematycznych ale także procesowi ich rozwoju. O ile do oferty turystycznej dotrzeć łatwo (promocja jest jednym z ważniejszych wyzwań dla lokalnych społeczności) o tyle o rozwój – sukcesy i porażki –…

 • Złóż wniosek do FIO

  Złóż wniosek do FIO

  Do 4 maja 2017 roku, młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z terenu województwa małopolskiego mogą starać się  o 5 tys. zł na realizację społecznych planów i marzeń zwiększających zaangażowanie mieszkańców. Więcej

 • Wsparcie merytoryczne

  Wsparcie merytoryczne

  Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami zainteresowanymi rozwojem kultury w małych społecznościach. Łączymy instytucje i osoby wokół wspólnych tematów. Informujemy i możliwościach rozwoju, wydarzeniach i publikacjach.