Wsparcie merytoryczne

  • Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami zainteresowanymi rozwojem kultury w małych społecznościach.
  • Łączymy instytucje i osoby wokół wspólnych tematów.
  • Informujemy i możliwościach rozwoju, wydarzeniach i publikacjach.